" /> Ställverk | Ohmega Consult

Ställverk

  • Stockholms Slott, (ställverk, reservkraft och styranläggning)
  • Ställverk Kv Städet 1, Sollentuna
  • Kv Skruven 1
  • Reservkraft och Ställverk enligt MSB:s riktlinjer (Åkersberga, Alceahuset)