" /> Kvalitet och Miljö | Ohmega Consult

Kvalitet och Miljö

Vi har alltid värnat om högt kvalitets- och miljötänkande
i våra projekt, dels för vår egen och våra kunders skull samt
kontinuerligt arbeta för att minskat det framtida klimathotet.


Kvalitetspolicy !

 

Genom att lyssna och analysera kundens önskemål skall vi föreslå och om möjligt överträffa dessa när produkten är klar.

Genom leveransprecision, kostnadseffektivitet och kompetens omge oss med nöjda kunder.

Vi skall leverera produkter och tjänster som överträffar den kvalitet våra kunder eftersöker.

 

Miljöpolicy !

 

Genom att lyssna och analysera kundens önskemål skall vi föreslå och om möjligt förbättra dessa innan produkten är klar.

Vi skall genom att välja rätt arbetssätt, material samt metoder hushålla med naturens resurser och därigenom förebygga föroreningar.

Vi skall projektera hållbara lösningar som ej behöver byggas om inom en nära framtid.

Vi skall föreslå och projektera energieffektiva lösningar.

Ohmegas grund för kvalitet- och miljö är alltid kundtillfreds-
ställelse. Sammantaget skall ovan nämnda punkter utgöra en
stabil grund för vår kvalitet- och miljöspolicy.
Verksamhetssystemet för vårt kvalitets- och miljösystem skall
ständigt förbättras så att den uppfyller våra egna samt våra
kunders krav.